Zboží.cz: značka versus výrobce

ProEshop » Zboží.cz: značka versus výrobce

Zboží.cz přišlo s novým tagem BRAND.

V případě, že výrobce zboží není totožný se značkou (typicky - výrobce: Mattel, značka: Barbie; výrobce: Henkel, značka: Persil), je nutné oba tyto údaje ve feedu uvádět.

Pokud takové zboží prodáváte, nastavte v Číselnících soupis všech značek (Nastavení - Číselníky - Značka). Následně v kartě zboží (Zboží - Upravit) značky přiřaďte k produktům.

Další novinky